Aanwonenden parcours

Tijdens het evenement zult u mogelijk enige overlast ondervinden door beperkte of geen toegankelijkheid van uw erf of woning. Bij calamiteiten (hulp nodig van de brandweer, ambulance of politie) is toegang natuurlijk altijd mogelijk; de hulpdiensten zijn op de hoogte van het evenement.

Door zowel de Gemeente Twenterand als de Provincie Overijssel is een vergunning verleend voor enkele wegafsluitingen.

De wedstrijd start om 09:45 uur in het zwembad aan de Hammerweg. Daaraan voorafgaand zal het parcours door opbouwwerkzaamheden beperkt toegankelijk zijn. Ook enkele dagen voor het evenement zal er al e.e.a. aan hekwerk worden klaargezet in de bermen.

De organisatie van de triatlon is duidelijk herkenbaar door de oranje kleding die men draagt met daarop vermeld “organisatie”. Bij diverse belangrijke wegafzettingen staan verkeersregelaars en/of parcourswachten; deze mensen hebben als taak de verkeersstromen (sporters, publiek, aanwonenden, hulpdiensten e.d.) in goede banen te leiden. De verkeersregelaars zijn allen gecertificeerd. Zij staan in contact met het centrale coördinatiecentrum dat gelegen is tegenover het zwembad aan de Hammerweg.

Het doorgaande verkeer tussen Vroomshoop en Den Ham zal de gehele dag worden omgeleid via de Geerdijk en de Flierdijk.

De maximale tijden waarbinnen de wegen geheel (of gedeeltelijk) afgesloten zijn, is tussen 07.00 en 20.00 uur. Voorafgaand aan de wedstrijd zullen diverse opbouwwerkzaamheden plaatshebben. Na de wedstrijd zal het parcours in gedeeltes zo efficiënt mogelijk worden vrijgeven.

Waar mogelijk worden de aanwonenden in de gelegenheid gebracht om zich op het parcours te bevinden tot 10:30uur.

 Fietsparcours (afgesloten van 10.00 tot 17.30 uur – richttijden)

Het fietsparcours gaat over de Hammerweg / Vroomshoopseweg (N341), tussen de rotonde in Den Ham en de rotonde aan de Kennedystraat. Het fietsparcours maakt ook gebruik van de Wittenbrink, Kooiweg, Voorveldsweg, Dennenweg en Middenweg. Vanaf de TINQ richting Den Ham zal er een half weggedeelte beschikbaar blijven voor verkeer tussen de rotonde in Den Ham en TINQ/Heuver. Als organisatie zullen we zo snel als kan steeds meer afgesloten weg delen openstellen gedurende het einde van de middag. De rotonde bij de Kennedy zal afgesloten blijven tot 20:00 ivm opruim werkzaamheden.

Loopparcours (afgesloten van 11.00 tot 17.30 uur – richttijden)

Het loopparcours gaat over de Hammerweg, Hoekweg, Wilgenhoek, Heidehoek, de Wulp, de Grutto en de Lindenlaan.

In voorgaande jaren hebben sommigen van u spontaan watersproeiers opgezet op het loopparcours bij warm weer. Dit wordt zeer gewaardeerd door alle sporters!

Overige wegafsluitingen (afgesloten van 07.00 tot 20.00 uur)

De Kennedystraat tussen de Van Stolberglaan en de rotonde is vanaf 07.00 tot 20.00 uur voor alle verkeer afgesloten. Ook de parkeerstrook dient hier vrij gelaten te worden. Wilt u uw auto parkeren op uw oprit of buiten het parcours?

 Tijdens de wedstrijd zijn de wegen rondom het parcours ook afgesloten; alleen toegankelijk voor atleten, hulpdiensten, organisatie en vrijwilligers.

De exacte beschrijving van het parcours (plus plattegrond) kunt u ook vinden op onze website: www.dehaeretriatlonvroomshoop.nl

Mocht u op dit moment vragen hebben, dan kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen aan info@triatlonvroomshoop.nl.

Mocht er op de dag zelf iets voorvallen waardoor u ons direct nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met ons coördinatiecentrum: 06 – 5398 8481. Via het coördinatiecentrum zullen dan de nodige acties ondernomen worden om EHBO, huisarts en/of hulpdiensten ter plaatse te krijgen of om de hulpdiensten te ondersteunen in het veilig stellen van weggedeelten.

 Mede door uw medewerking kunnen wij er ieder jaar weer een mooi en sportief evenement van maken en voor die medewerking willen wij u alvast hartelijk bedanken. Kunnen we dit jaar weer op u rekenen?