Vrijwilligers

Een groots evenement als de De Haere Triatlon Vroomshoop kan niet worden georganiseerd zonder de inzet van vele vrijwilligers. Tijdens de triatlon zijn er ruim 100 vrijwilligers die zich inzetten om samen met ons – als 10-koppig bestuur – een sportief en veilig evenement neer te zetten.

Dit jaar zal de triatlon worden gehouden op zaterdag 8 september 2018.

Het zal de 10e keer zijn dat de triatlon in Vroomshoop wordt georganiseerd. Als bestuur zijn we al druk met voorbereidingen om er ook dit jaar weer een sportief spektakel van te maken.

Omdat het dus niet zonder vrijwilligers kan, zijn we dit jaar ook weer op zoek naar enthousiaste, serieuse personen die zich betrokken voelen bij de gemeenschap waarin zij wonen. Ben jij iemand die samen met ons de schouders hier wel onder wil zetten, laat het ons weten. Ook al helpen veel vrijwilligers ons ieder jaar, ook nieuwe vrijwilligers mogen zich melden. Je zult dan merken hoe leuk het is om jouw bijdrage te leveren aan een sportief evenement waarover in de wijde omtrek gesproken wordt!

Om je een indruk te geven op welke onderdelen de vrijwilligers worden ingezet volgt hier een opsomming: parkeerwachters, wedstrijdsecretariaat, verkeersregelaars, parcourswachten, vrijwilligers rondom zwembad, fietsparcours, loopparcours, oversteekplaatsen, motorrijders, duikers, catering, EHBO. Te veel om allemaal op te noemen.

Word ook jij enthousiast? Aanmelden kan via het daarvoor bestemde aanmeldformulier. Wil je eerst meer informatie, ook dat kan natuurlijk. We nodigen je van harte uit om van je te laten horen!

Dagindeling

We willen je graag een globaal beeld geven van de tijdsindeling voor de vrijwilligers zodat je weet wat er zo ongeveer van je wordt verwacht.

Op dit moment is de preciese serie-indeling niet bekend omdat die natuurlijk geheel afhankelijk is van het aantal deelnemers. We gaan voor onderstaande tijdsindeling uit van een eerste start om 11.30 uur.

Je zult wel begrijpen dat er voordat de eerste deelnemer met het zwemonderdeel start, al heel wat werk verzet is door vele vrijwilligers;  de weg is afgezet, de spandoeken zijn opgehangen, het parcours inclusief finish is gereed, startnummers zijn uitgedeeld, in het zwembad zijn de banen verdeeld, de fietscontrole is in gereedheid gebracht, parcourswachten zorgen voor een veilige routing voor het publiek en ga zo maar door.

Vanaf 8 uur worden de wegen afgezet dus ruim daarvoor wordt al door vele vrijwilligers gewerkt om de dranghekken, pilonnen en afzetlint op de juiste plek te zetten. Al dagen voor de traitlon worden dranghekken naar diverse plaatsen gereden als voorbereiding voor de wegafzettingen. Ook daar helpen vrijwilligers ons bij.

Ook bij het wedstrijdsecretariaat wordt al in alle vroegte begonnen om de deelnemersinformatie klaar te maken. Iedere sporter krijgt een uniek startnummer uitgereikt en voor de registratie van de juiste tijden (zwemmen, fietsen, lopen) is een computerchip nodig (niet elke sporter heeft die zelf en wij bieden de mogelijkheid om die chip via ons te huren). Deze voorbereidingen worden ook al daags voor het evenement gestart.

Op de dag zelf zijn de vrijwilligers al vanaf 9 uur in de weer om te zorgen dat als de eerste sporter zich meldt, alles efficient kan worden uitgereikt. Ook zijn er mensen die de sporters naar een juiste parkeerplaats wijzen.Om te zorgen dat zowel de sporters als de vele vrijwilligers van drinken worden voorzien zetten we ook vrijwilligers in voor de catering. Er zijn meerdere vaste ‘drank’posten langs het parcours waar de sporters water wordt aangeboden, ook wordt bij de finish fruit en drinken uitgereikt. Om de vele vrijwilligers op diverse posten van drinken te voorzien zijn er weer andere vrijwilligers die op de fiets rondrijden om drinken rond te brengen. Om zeker te weten dat elke sporter zijn gehuurde (tijdsregistratie)chip weer inlevert, staan bij de finish vrijwillgers opgesteld die daar op letten. Ook zijn er EHBO-ers actief, zowel op vaste plaatsen als mobiel.

Bij het zwembad zijn zeer diverse taken die door vrijwilligers worden uitgeoefend, denk bijvoorbeeld aan het uitreiken van de verschillende kleuren badmutsen om de sporters te identificeren, er zijn tellers die er op letten dat alle sporters het juiste aantal baantjes zwemmen, er zijn duikers in het zwembad om ook onder water de veiligheid in de gaten te houden, er is een speaker om de sporters af te roepen en het  publiek op de hoogte te houden.

Op de ligweide bij het zwembad is de wisselzone, dit is een afgesloten gebied waar alleen sporters mogen komen (publiek wordt via andere routes geleid). In deze zone gaat het zwemonderdeel over in het fietsparcours en later tijdens de wedstrijd zal de sporter hier zijn fiets achterlaten en door gaan in het loopparcours. Dit is een afgesloten gebied omdat de (kostbare) fietsen van de sporters hier staan. In deze wisselzone worden diverse taken uitgevoerd, van fietscontrole tot hulp bij oversteken en wisselen sporters.

Om te zorgen dat het parcours verkeersvrij blijft, worden er zowel parcourswachten als verkeersregelaars ingezet. Zij worden opgesteld bij de diverse wegafzettingen.  De verkeersregelaars staan buiten het parcours en dienen een officiele cursus gevolgd te hebben – zij zijn bevoegd om weggebruikers tegen te houden; binnen het parcours staan meerdere parcourswachten. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat niemand ongeoorloofd het parcours betreed en dat er een veilige omgeving is voor de sporters. In dringende gevallen zullen zij juist de hulpverlening toegang verlenen (denk aan ambulance, brandweer), dat alles in overleg met het coordinatie centrum van waaruit de overall regie wordt verzorgd.

Ook zijn er enkele vrijwilligers die als motorrijder worden ingezet. Er wordt bijvoorbeeld voor de eerste deelnemer uitgereden, juryleden rijden op de motor rond om te controleren of de sporters zicht netjes aan de regels houden en EHBO/AED kan via een motorrijder snel ter plaatse zijn.

Als alles dus in gereedheid is gebracht voor het evenement wordt er tussen 11.30 uur en circa 17.00 uur volop gesport door meer dan 600 deelnemers. Nadat alle sporters zijn gefinisht is de prijsuitreiking voor hen een afsluiting van deze dag. Voor de organisatie en de vele vrijwilligers loopt de dag dan echt nog niet op zijn einde …..

Als eerste zorgen we ervoor dat de weg zo snel mogelijk weer kan worden vrijgegeven voor het doorgaande verkeer. Dus alle dranghekken worden weer verwijderd en weggebracht. De wisselzone wordt weer afgebroken en achter de schermen worden nog vele andere zaken opgeruimd en verzorgd.

Nadat alles klaar is, komen we altijd nog even bij elkaar bij het zwembad om onder het genot van een drankje en een snack de dag af te sluiten.

We hopen dat je door het lezen van deze informatie een beeld hebt gekregen wat er allemaal gebeurt tijdens de voorbereidingen van een groots evenement als de triatlon. Met heel veel enthousiasme en inzet werken we al vele jaren aan dit spectakel en als je het leuk vindt om hier ook onderdeel van uit te maken dan ben je van harte welkom